Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

De CO2-neutrale envelop
die het begrip milieuvriendelijk opnieuw definieert!

Excessive CO2 emissions over many years have caused global warming.
 

Bedreiging van de aarde door de opwarming

Overal ter wereld ondervinden mensen de gevolgen van de opwarming van de aarde, waarvan ze zelf de oorzaak zijn. Auto’s, vliegtuigen, fabriken- iedereen heeft eraan meegeholpen dat de concentratie CO2 in de atmosfeer sinds de 19e eeuw met een dramatische 30% gestegen is. Ondanks het feit dat het Kyoto-verdrag van de Verenigde Naties een daling van broeikasgassen beoogt, neemt de CO2-emissie vooralsnog toe.

Als europees marktleider van enveloppenproducenten nemen de bedrijven binnen het Mayer-Kuvert-network hun verantwoordelijkheid met de lancering van een wereldprimeur, namelijk de CO2-neutraal geproduceerde milieuvriendelijke envelop, de Envirelope.

CO2-neutraal produceren – wat houdt dit in ?

CO2 emissions during the production process are compensated by financing the construction of climate protection projects.

Sinds januari 2009 zijn de bedrijven binnen het Mayer-Kuvert-network door het onafhankelijke instituut ClimatePartner gecertificeerd om CO2-neutrale enveloppen te produceren. Vanwege meerdere maatregelen is de huidige CO2-uitstoot tijdens productie al teruggebracht tot een minimum. De overgebleven uitstoot wordt middels de aankoop van ecologisch hoogwaardige certificaten gecompenseerd. Met de aankoop van deze certificaten financieren wij milieubesparende projecten zoals bijvoorbeeld waterkrachtcentrales en windenergieparken, die op hun beurt er weer toe bijdragen dat er minder CO2 in de atmosfeer terecht zal komen. Een zeer effectieve en wereldwijd geaccepteerde handelswijze.

Green Energy Label von Mayer-Kuvert-network

Productie met behulp van "Green Energy"

Omdat Mayer-Kuvert-network volgens het principe "eerst reduceren, dan neutraliseren" werkt, wordt bij de productie van de Envirelope consequent gewerkt met groene stroom. Als gevolg van het gebruik van "Green Energy" , die gewonnen wordt uit waterkracht, gaat de CO2-emissie bij de winning van stroom naar een nul-niveau. Om deze boodschap naar de ontvanger over te brengen, heeft Mayer-Kuvert-network een eigen "Green Energy" -logo ontwikkeld, dat op de achterzijde van de Envirelope gedrukt wordt.

Andere milieubesparende maatregelen tijdens productie en logistiek

Energy saving infrared drying reduces quite some CO2 emissions.

Al geruime tijd voor de marktintroductie van de Envirelope hebben we talrijke maatregelen genomen waardoor de jaarlijkse uitstoot van CO2 in de totale groep met meer dan 10.000 ton is afgenomen. Zo worden bijvoorbeeld de MAILmedia enveloppen geproduceerd met behulp van zonne-energie en vervolgens met behulp van infrarood gedroogd, wat een energiebesparende methode is.
 
Ook bij het transport van de enveloppen wordt de CO2-uitstoot met de helft verlaagt. Duplotransport is hier het ‘toverwoord’, want vanwege het feit dat we de pallets ook op elkaar zetten en daarmee de volledige hoogte van de oplegger benutten, kunnen we het aantal transporten halveren.
 
Ook draagt de toepassing van een smallere en dunnere vensterfolie bij aan een afname van het grondstofverbruik alsook van afval. Hetzelfde geldt voor de smallere zijkleppen van de MAILmedia enveloppen.
 
Ook maken wij gebruik van regenwater om de watergedragen inkten te verdunnen en om lijm en inktbakken te reinigen. Tevens wordt het regenwater gebruikt om van de restinkten weer inkt te maken voor de binnendruk. Met behulp van deze werkwijze wordt het waterverbruik tot een minimum gereduceerd. Het uiteindelijke afvalwater wordt gereinigd alvorens het afgevoerd wordt.

Terug naar boven

 

Envirelope envelopes are a world first