Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

De CO2-neutrale envelop
die het begrip milieuvriendelijk opnieuw definieert!

Dit zorgt ervoor dat de Envirelope een premium product is met betrekking tot milieuvriendelijkheid

De CO2-neutrale productie binnen de bedrijven van het Mayer-Kuvert-network vormt een grote bijdrage inzake duurzame milieubescherming. Maar in de Envirelope  zitten nog veel meer eigenschappen die ertoe bijdragen dat het een uiterst milieuvriendelijk product is. Deze items zorgen ervoor dat het een ultieme milieu-envelop is, die het begrip milieuvriendelijk opnieuw definieert:

CO2-neutraal Impact papier

 Envirelope is made of CO2-neutral Impact paper by Lenzing.

De Envirelope wordt gemaakt van CO2-neutraal Impact papier van de papierfabrikant Lenzing, een papierkwaliteit die de bedrijven van Mayer-Kuvert-network in geheel Europa exclusief mogen gebruiken voor de productie van enveloppen. Het papier, dat optisch niet van een offsetpapier te onderscheiden is, bestaat voor 100% uit oud papier. Het papier wordt in de fabriek met de minimale CO2-uitstoot van 79 kg per ton gefabriceerd. Ter vergelijking; bij de productie van papier uit nieuwe vezels komt 500 tot 750 kg CO2 per ton vrij. Deze 789 kg wordt gecompenseerd middels financiering van CO2-reductieprojecten.

Het Impact papier is volledig vrij van deeltjes, wat betekent dat er geen resten van vezels of andere onzuiverheden inzitten. Vanwege de hoge witheid (103 ISO) is er geen verschil met papier dat vervaardigd is uit normale vezels. Daarnaast is het papier verlijmt qua massa en oppervlakte, zodat het perfecte drukeigenschappen heeft en tevens lasergeschikt is.

Ontinktbare EcoRecyColor-inktenvoor de binnendruk

“Van enveloppen kun je geen wit recyclepapier maken”. Sinds het begin dat men bezig is met recycling van producten is deze uitspraak een waarheid als een koe. Echter vanaf nu behoort dat definitief tot het verleden. Want wij hebben binnen het Mayer-Kuvert-network, in samenwerking met onze inktleverancier, een doorbraak bewerkstelligd met de ontwikkeling van EcoRecyColor, een volledig ontinktbare flexo inkt. Met de ontwikkeling van een nieuwe inktformule lukt het nu om papiervezels en inkt volledig van elkaar te scheiden. Eindelijk kunnen enveloppen met een binnendruk toegevoegd worden aan het recyclingproces voor wit papier. Tot voor kort was dit niet mogelijk, omdat de inkt niet volledig gescheiden kon worden van de papiervezels, zodat het typische grijze recyclingpapier ontstond.

Het nieuwe EcoRecyColor draagt ertoe bij dat de envelop volledig recyclebaar is en zelfs een grondstof wordt voor een wit recyclingpapier. Want de envelop met binnendruk was tot op heden de reden waarom een envelop niet volledig in het recyclingproces voor wit papier opgenomen kon worden.

Vensterfolie uit organisch materiaal

The window foil which is produced by EarthFirst can be completely decomposed. width=

Voor de Envirelope wordt een vensterfolie gebruikt dat uit organisch materiaal samengesteld is. Deze folie lost zich volledig op in professionele compostfabrieken en voldoet daarmee aan de norm EN 13432 ter bewijs van biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid. De machinale verwerkbaarheid van deze folie, een product van EarthFirst, wordt bevestigd door de Deutsche Post middels certificeringsnummer 3400 S 80682.

Wateroplosbare lijmen

Bij de productie van de Envirelope worden uitsluitend wateroplosbare lijmen gebruikt, waarbij er geen resten overblijven tijdens het recyclingproces.

Terug naar boven


Envirelope envelopes are a world first